Häät, avioliitto, avioliittoseremonia

Kirkkohäissä morsiuspari pyytää Jumalan siunausta ja luottaa siihen, että Jumala on läsnä heidän arjessaan. Jos haluatte viettää häitä Suomen saksalaisessa evankelis-luterilaisessa seurakunnassa; seurakunnan jäsenten ja muiden suomalaisten seurakuntien jäsenten on huomioitava seuraavat asiat:

Molempien vihittävien pitää olla kirkon konfirmoituja jäseniä ja kuulua kirkkoon. Jos näin ei ole, voidaan pari siunata avioliittoon. Seremonia on hyvin samankaltainen, parin pitää vain olla ennen avioliiton siunausta jo maistraatissa vihittyjä.

Jos molemmat ovat seurakuntien jäseniä, täytyy avioliiton esteet tutkia ennen kuin pappi voi vihkiä parin. Esteet tutkitaan joko omassa seurakunnassa tai maistraatissa. Jos vihittävät ovat Suomessa kirjoilla, asiaan ei liity onglemia, mutta jos vain toinen (tai ei kumpikaan) vihittävistä on Suomessa kirjoilla, kannattaa tähän varata aikaa ja toimittaa pyydetyt dokumentit ajoissa seurakuntaan/maistraattiin. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta pitää olla valmiina 7 päivää ennen vihkimistä, eikä se toisaalta saa olla vanhempi kuin 2 kuukautta.

Samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen ja vihkiminen on mahdollista. Samat ohjeet koskevat kaikkia vihittäviä pareja.

Kirkkohäät Suomen saksalaisyhteisön jäsenille Suomessa

Yhteydenotto seurakunnan toimistoon

Vihkitoimituksen on oltava mies- tai naispastorin toimittama. Ota hyvissä ajoin yhteyttä seurakunnan toimistoon ja vihkijään - yhteyshenkilöt ovat kirkkoherra Tina Meyn, puhelin 050 594 2485, sähköposti tina.meyn@evl.fi, matkapastori Hans-Christian Beutel, puhelin 040 540 8504, sähköposti hans-christian.beutel@evl.fi, ja seurakunnan toimisto, puhelin 050 532 1975, sähköposti deutschegemeinde@evl.fi.

Tarvitset todistuksen avioliittokelpoisuudesta vihkimistä varten. Saat sen kunnaltasi tai asuinpaikkakuntasi maistraatilta. Tämä asiakirja ei saa olla kahta kuukautta vanhempi, mutta se on esitettävä pastorille, joka vihkii sinut, vähintään viikkoa ennen häitä. Myös suomen- ja ruotsinkieliset avioliitot tai monikieliset avioliitot ovat mahdollisia seurakunnassamme.

Asiakirjat

Ennen vihkimistä parin avioliittokelpoisuus on tarkistettava seurakunnan toimistossa tai maistraatissa. Suomessa avioliiton rekisteröinnin hoitaa maistraatti. Rekisteröityäksesi Saksassa sinun on otettava yhteyttä Saksan Helsingin suurlähetystöön.

Helsingin Saksalaisen kirkon varaaminen ja käyttäminen

Kirkko voidaan yleensä varata 12 kuukautta ennen haluttua hääpäivää. Tarvittaessa voidaan vuokrata myös seurakuntasali (n. 80 hengelle) ja seurakunnan takkahuone (n. 25 hengelle). Varaustiedusteluja, hintoja ja lisätietoja saa suoraan kirkkoherralta tai täältä seurakunnan internet-ikkunasta - mahdollisen varauksen tekemiseksi ottakaa yhteyttä suoraan seurakunnan sexton Tobias Petruzelkaan, puhelin 050 323 9598, sähköposti tobias.petruzelka@evl.fi.

Hääharjoitukset pidetään yleensä vähintään kaksi viikkoa ennen vihkimistä. Tässä yhteydessä suntio tapaa morsiusparin ja sulhasen keskustellakseen mahdollisista käytännön kysymyksistä.

Yhteys kirkkomuusikkoon

Heti kun pastori ja kirkko on varattu, ota hyvissä ajoin yhteyttä kirkkomuusikkoomme, jotta häiden musiikista voidaan keskustella - kanttori Agnes Goerke, puhelin +358 41 517 9496, sähköposti agnes.goerke@evl.fi.

Voimmeko mennä kirkossa naimisiin samaa sukupuolta olevana parina?

Samaa sukupuolta olevan parin siunaustilaisuus voidaan viettää kirkossa. Tämä edellyttää edelleen avioliittoseremoniaa maistraatissa etukäteen.

 

Kirkkohäät muiden suomalaisten seurakuntien jäsenille

Muiden protestanttisten seurakuntien jäsenet voivat varata kirkon hääseremoniaa varten maksua vastaan. Suomessa heinäkuun kesäkuukautena sovelletaan erityisjärjestelyjä avioliittoon vihkimiseen muista seurakunnista tuleville pareille - tiedustele asiaa kirkon toimistosta, puhelin +358 50 532 1975, sähköposti deutschegemeinde.fi@evl.fi.

Yhteydenotto seurakunnan toimistoon

Vihkitoimituksesta on huolehdittava pappi - ota hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä vihkijään, kotiseurakuntaasi ja seurakuntatoimistoon.

Tarvitset todistuksen avioliittokelpoisuudesta vihkimistä varten. Tämän virallisen asiakirjan saat kunnaltasi tai asuinpaikkakuntasi maistraatilta. Asiakirja ei saa olla kahta kuukautta vanhempi, ja se on esitettävä vihkivälle pastorille vähintään viikkoa ennen häitä.

Asiakirjat

Ennen vihkimistä morsiamen ja sulhasen avioliittokelpoisuus on tarkistettava seurakunnan tai maistraatin (maistraatin) toimistossa. Avioliiton rekisteröinti tapahtuu Suomessa kunnanvirastossa. Rekisteröityäksesi Saksassa sinun on otettava yhteyttä Saksan Helsingin suurlähetystöön.

Jos jommallakummalla morsiamen ja sulhasen puolisolla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, myös tämä on tarkistettava Suomen maistraatista (Standesamt) - tarkemmat ohjeet löytyvät maistraatin verkkosivuilta.

Helpoin tapa on, jos olet jo solminut siviilivihkimisen kotimaassasi - silloin häät Suomessa olisivat kirkollinen siunaus. Tarvitset vain avioliittotodistuksen.

Kustannukset

Kirkon ja seurakuntasalin vuokrakustannukset löytyvät tämänhetkisestä luettelosta. Varausta varten tarvitaan laskutusosoite. Varauksesi vahvistetaan heti, kun lasku on maksettu.

 

Mitä hääseremonia tarkoittaa?

Suomessa on periaatteessa kaksi tapaa mennä naimisiin: Ensinnäkin voit mennä naimisiin Maiistratin (tuomarin) edessä - mikä on verrattavissa avioliittoon saksalaisessa maistraatissa - ja toiseksi voit mennä naimisiin kirkossa. Molemmilla avioliitoilla on sama oikeudellinen asema.

Mitä eroa on kirkollisella avioliitolla ja valtiollisella avioliitolla? Kirkossa puolisot todistavat rakkaudestaan ja lupaavat uskollisuuttaan toisilleen Jumalan ja läsnä olevan seurakunnan edessä. He tekevät tämän uskoen, että voima rakkauteen ja keskinäiseen arvostukseen ei voi tulla vain ihmisestä itsestään. Se tarvitsee Jumalan rakkautta, josta olen velkaa inhimillisen rakkauden.

Protestanttisen käsityksen mukaan avioliitto ei ole sakramentti, joten se ei ole "välttämätön pelastukselle". Tässä protestanttinen kirkko eroaa muista kristillisistä kirkkokunnista.

Avioliitto on maallinen asia,
sanoi Martin Luther.

Siitä huolimatta on hyvä tehdä avioliittoseremoniasta jumalanpalvelus - koska jokainen onnistunut suhde tapahtuu Jumalan siunauksen tilassa.