Suomen saksalaisen seurakunnan hallinto

Kirkkovaltuutettujen kokous (KBV) on seurakunnan korkein päättävä elin. Valtuutetut päättävät seurakunnan toiminnasta laajasti, hyväksyvät talousarvion ja tilinpäätöksen sekä päättävät strategisista toimista Suomen saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakuntamme (DELGiF) hyväksi.

Kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa kokouksiinsa, jotka ovat kaikille avoimia. Operatiivisesta eli päivittäisestä työstä vastaavat kirkkoneuvosto ja sen komiteat, neuvottelu- ja johtokunnat. Kirkkovaltuusto valitsee tai nimitettää heidät kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan vapaaehtoisista seurakunnan jäsenistä kirkkovaltuuston jäsenet - nykyinen kausi on 2023-2027.

Kirkkovaltuusto (saksasta lyhennettynä KBV)

Kirkon seurakunnan hallinto muistuttaa kaupungin hallintoa. KBV on ylin päätöksentekijä, kun taas yksittäisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja täytäntöönpano kuuluu eri johto- ja neuvottelukunnille sekä komiteoille. Saksalaisen seurakunnan kirkkovaltuusto koostuu 15 jäsenestä, jotka päättävät yhdessä toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, rakennushankkeista, johto- ja neuvottelukuntien perustamisesta jne. ja valitsevat osan henkilökunnasta, kuten pastorin ja kanttorin.

Kirkkoneuvosto (saksasta lyhennettynä KR)

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksan jäsentä, joiden tehtävänä on johtaa Suomen saksalaisen seurakunnan hallintoa ja taloutta, neuvotella sopimuksista ja järjestää suurelta osin henkilöstöhallinto. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

KBV valitsee komiteoita, johtokuntia, neuvottelukuntia ja lautakuntia kahden vuoden toimikaudeksi valmistelemaan ja tekemään käytännön päätöksiä seurakuntatyössä. Yli 50 seurakunnan jäsentä toimii vapaaehtoisesti seuraavilla aloilla:

  • Diakoniakomitea, diakoniatyön johtokunta
  • Rakennustoimikunta, seurakunnan kiinteistöhallinto
  • Saksan seniorikodinjohtokunta (DSWH)
  • Saksalaisen seniorikodin (DSWH) rahaston johtokunta.
  • Päiväkodin johtokunta
  • Musiikkikomitea, musiikkityön neuvottelukunta
  • Rahoitusosasto (FA)
  • Vaalilautakunta
  • Turun kappelineuvosto

 

Suomen saksalaisen seurakunnan vaakuna