Digitaalinen saavutettavuus

Tämä saavutettavuuslausuma koskee verkkosivustoja deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi ja germancongregation.fi.

Saksan evankelis-luterilaisen seurakunnan toimituskunta ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (EVL) vastuutahot pyrkivät tekemään sivustot deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi ja germancongregation.fi esteettömiksi. Oikeusperustana on vammaisten yhdenvertaisuuslaki (BGG) ja esteetöntä tietotekniikkaa koskeva asetus (BITV 2.0), sellaisena kuin se on muutettuna.

Olemme testanneet tämän verkkosivuston 21. toukokuuta 2019 päivätyn BITV 2.0:n perusteella. Testauskriteerit sisältävät siis WCAG 2.1:n uudet vaatimukset. WCAG-testi perustuu 5. kesäkuuta 2018 annettuihin Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeisiin. Verkkosivuston katsotaan olevan BITV-yhteensopiva, jos se täyttää kaikki BITV 2.0 -ohjeiden vaatimukset. Verkkosivuston katsotaan olevan WCAG:n mukainen, jos se täyttää kaikki WCAG 2.1:n tason AA onnistumiskriteerit.

Kaikki tarkastukseen valitut sivut arvioitiin BITV:n ja WCAG:n mukaisiksi. Tarkastusta varten valitaan edustavat sivut. Lainaus testauselimeltä: "WCAG:n mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan määrittää vain yksittäisten sivujen osalta. Jotta koko verkkosivuston vaatimustenmukaisuudesta voitaisiin antaa lausunto, kaikki verkkosivuston yksittäiset sivut olisi tarkistettava. Tämä ei ole mahdollista suurilla verkkosivustoilla. Testaamalla edustava valikoima sivuja eli valikoima sivuja, jotka kattavat mahdollisimman monta mahdollista estettä, voimme kuitenkin tehdä johtopäätöksiä verkkopalvelun esteettömyydestä kokonaisuutena."

Tämä lausunto laadittiin 18. joulukuuta 2022.

Palaute ja yhteystiedot

Oletko huomannut puutteita deutschegemeinde.fi, tyskaforsamlingen.fi, saksalainenseurakunta.fi ja germancongregation.fi -sivustojen sisällön saavutettavuudessa? Vai onko sinulla kysyttävää saavutettavuudesta? Sitten olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä. Käytä palautelomaketta.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös postitse tai puhelimitse:

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Puhelin +358 9 18021, sähköposti kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö: Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Puhelin +358 50 346 9041
Sähköposti lari.lohikoski@evl.fi

< Voit lähettää hakemuksen viittomakielellä. Lisätietoja pyynnön kirjaamisesta saat täältä… >