Seurakunnan komiteat, neuvottelukunnat ja johtokunnat

Kirkkovaltuusto valitsee komiteat, johtokunnat, neuvoa-antavat toimikunnat ja lautakunnat kaksivuotiskaudeksi valmistelemaan ja tekemään käytännön päätöksiä seurakunnan työssä. Kaikki nämä elimet raportoivat kirkkoneuvostolle (KR). Valiokuntien puheenjohtajat ovat joko seurakunnan jäseniä tai kirkkoneuvoston jäseniä. Valiokuntien kokoukset eivät ole julkisia, ja niiden pöytäkirjat ovat luottamuksellisia, koska niissä käsitellään usein henkilökohtaisia tai salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Yli viisikymmentä seurakunnan jäsentä toimii näissä komiteoissa vapaaehtoisesti ja auttaa varmistamaan, että voimme jatkossakin olla elinvoimainen Jeesuksen Kristuksen seurakunta tällaisina aikoina.

  • Diakoniakomitea, diakoniatyön johtokunta
  • Rakennustoimikunta, seurakunnan kiinteistöhallinto
  • Saksan seniorikodinjohtokunta (DSWH)
  • Saksalaisen seniorikodin (DSWH) rahaston johtokunta.
  • Päiväkodin johtokunta
  • Musiikkikomitea, musiikkityön neuvottelukunta
  • Rahoitusosasto (FA)
  • Vaalilautakunta
  • Turun kappelineuvosto