Seurakunnan toimikunnat ja johtokunnat

Kirkkovaltuusto valitsee johtokunnat sekä neuvoa-antavat toimikunnat kaksivuotiskaudeksi valmistelemaan ja tekemään käytännön päätöksiä seurakunnan työssä. Kaikki nämä elimet raportoivat kirkkoneuvostolle (KR). Toimikuntien puheenjohtajat ovat seurakunnan jäseniä, monet heistä myös kirkkoneuvoston jäseniä. Toimikuntien kokoukset eivät ole julkisia, ja niiden pöytäkirjat ovat luottamuksellisia, koska niissä käsitellään usein henkilökohtaisia tai salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Yli viisikymmentä seurakunnan jäsentä toimii näissä toimikunnissa vapaaehtoisina ja auttavat varmistamaan, että voimme jatkossakin olla elinvoimainen Jeesuksen Kristuksen seurakunta.

  • Diakoniatyön johtokunta
  • Rakennustoimikunta, seurakunnan kiinteistöhallinto
  • Saksan seniorikodin johtokunta (DSWH)
  • Saksalaisen seniorikodin (DSWH) rahaston johtokunta.
  • Päiväkodin johtokunta
  • Musiikkitoimikunta
  • Talousjaosto (FA)
  • Vaalilautakunta
  • Turun kappelineuvosto